Nguồn tài liệu

Đọc nghiên cứu mới nhất của chúng tôi, khám phá các công cụ của chúng tôi đang được sử dụng trên thế giới và tìm cảm hứng cho sự phát triển cá nhân của bạn.
Lumina Learning resources
Filter by topic
All topics
All topics Individual Development Team Development Leadership Development Digital Transformation Inclusivity & Diversity (D&I) Talent Management & selection Influence and Sales Awards Support
Filter by type
Nguồn tài liệu
Nguồn tài liệu Case Studies White Papers Articles Interviews Downloads
Sort by
Newest First
Newest First Oldest First
Search
Filter by product
All
Lumina Spark
Lumina Spark Coach
Lumina Spark Coach Plus
Journey to Composure
Lumina Emotion
Lumina Select
Lumina Leader
Lumina Team
Lumina Sales

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.

Ứng dụng Lumina Learning Splash

Ứng dụng tương tác của chúng tôi giúp hiểu rõ cá tính của bạn và ứng dụng nó vào cuộc sống. Bạn cũng có thể so sánh và đối chiếu kết quả với đồng nghiệp.
LUMINA
LUMINA