Nghiên cứu

Đôi khi những ý tưởng tốt nhất là những ý tưởng rõ ràng. Ví dụ: bảng câu hỏi Lumina Spark của chúng tôi đo lường tính hướng nội và hướng ngoại riêng. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng hầu hết các công cụ khác không làm như thế.

Tại Lumina Learning, chúng tôi nhận thấy nên đo lường cả hai đầu của thang đo khách quan như nhau, tránh nguy cơ đánh giá thiên vị khá phổ biến ở nhiều công cụ khác.
History, idea, method of Lumina Learning

Sự phát triển của Lumina Learning

Greek origins of psychometrics
Người Hy Lạp đã đưa ra lý thuyết về tính khí, chia mọi người thành bốn loại - lạnh lùng, u sầu, vui vẻ, và nóng tính. Đây có thể được coi là một trạng thái của lý thuyết tính cách thời bấy giờ, dựa trên những gì người Hy Lạp biết về cơ thể hơn là tâm trí.

Nhìn nhận lại, Eysenck cho thấy người Hy Lạp đã xác định thành công hai yếu tố đã được xác minh theo kinh nghiệm nghiên cứu trong Mô hình tính cách Big5. Lumina Spark gọi các yếu tố này là Hướng nội/ Hướng ngoại, và Chỉ số rủi ro/ Chỉ số tưởng thưởng.
Carl Gustav Jung
Lý thuyết về tính cách của Jung (1921) là một cải tiến đáng kể về tính hài hước và đã phục vụ các tổ chức cũng như một mô hình thực tế để nâng cao nhận thức về bản thân trong nhiều thập kỷ. Giống như người Hy Lạp, Jung xác định yếu tố hướng nội và hướng ngoại và hai yếu tố bổ sung mà ông gọi là cảm giác / suy nghĩ và trực giác / cảm giác.

Tuy nhiên, công việc của ông chỉ dựa trên các trường hợp nghiên cứu và quan sát giai thoại hơn là phân tích thống kê. Điều công nhận lớn là những nghiên cứu của Jung, trở lại năm 1921, lý thuyết của ông đã xác định chính xác những gì sau này được xác nhận là ba trong số các yếu tố của Mô hình tính cách Big5. Lumina Spark đã đặt tên là Hướng nội/Hướng ngoại, Tập trung Con người/ Tập trung Kết quả và Suy nghĩ toàn cảnh/Thực tế.
Origins of the Big 5
Năm 1936, Allport và Odbert xây dựng bộ tài liệu hơn 4.500 từ với nỗ lực tìm ra thành phần cốt lõi của tính cách con người. Vào những năm 1940, Raymond Cattell tiếp tục hướng nghiên cứu này và kết luận có 16 yếu tố định nghĩa tính cách của một cá nhân. Fiske (1949) sau đó đã bác bỏ và tìm ra lỗi trong phân tích của Cattell. Fiske kết luận rằng năm yếu tố có thể giải thích cho sự khác biệt trong tính cách con người, mặc dù Eysenck tán thành ba yếu tố và Ashton tán thành sáu yếu tố.

Tuy nhiên, phải đến những năm 1950, khi Tupes và Christal phát triển nghiên cứu này xa hơn, phiên bản đầu tiên của mô hình Big5 chính thức ra đời. Công việc của họ được Norman sao chép vào năm 1963 và từ đó Mô hình Big 5 dần dần phát triển trở thành một phân loại học được chấp nhận cho các học giả nghiên cứu tâm lý tính cách nhân loại.
The Psychometrics Barren Years
Những năm 1960 và 1970 không phải là thời điểm tuyệt vời cho nghiên cứu tính cách vì các nhà nghiên cứu hành vi và các học giả đã bác bỏ lý thuyết nhân cách (xem cuộc tấn công năm 1968 của Mischel về lý thuyết tính cách). Tuy nhiên, nghiên cứu của Mischel có ít ảnh hưởng, và học viên thường viên sử dụng phương pháp phổ biến của Jungian. Trong thực tế, doanh nghiệp thường luôn quan tâm đến 'những gì hiệu quả' hơn là phương pháp học thuật tốt nhất!

Myers và Briggs lấy mô hình ba yếu tố của Jung và thêm một yếu tố để bao hàm bốn trong số năm yếu tố trong mô hình tính cách Big5. Riêng cả Digman và DeYoung đã tìm thấy hai yếu tố bậc cao hơn đã đơn giản hóa Big5 thành hai phần. Nhiều tranh cãi hơn, Musek đã phá vỡ cả năm yếu tố thành một yếu tố chung của tính cách. "Big One" thú vị về mặt học thuật nhưng rất ít ứng dụng thực tế. Tất cả các nghiên cứu này cho thấy làn sóng học thuật đã quay trở lại ủng hộ nghiên cứu tính cách lật đổ mối quan tâm của Mischel từ những năm 1960.
The development of Lumina Learning
Những năm 1980 và 1990, mô hình tính cách Big5 nổi lên như lý thuyết lựa chọn của các học giả, với mô hình của Costa và McCrae dẫn đầu lĩnh vực (1992). Costa và McCrae đã thiết lập tiêu chuẩn vàng cho nghiên cứu học thuật sử dụng Big5. Lumina Spark được thiết kế để tích hợp thực tiễn tốt nhất được xác định trong một loạt các mô hình tính cách Big5 và Jungian để ứng dụng vào tuyển dụng và phát triển tổ chức.

Cụ thể, Lumina Spark đã đặt ra mục tiêu duy trì các lợi ích được thiết lập theo phương pháp Jungian trong việc đánh giá cân bằng cả hai cực, mà không cần rập khuôn ('đừng ném chuột làm vỡ lọ quý'). Lumina Spark được phát triển dựa trên nghiên cứu thực nghiệm của mô hình tính cách Big5, đồng thời cung cấp thêm lăng kính Jungian hữu ích giúp mô tả chính xác tính cách mỗi người. Vào năm 2009, mô hình Lumina Spark đã được tích hợp vào nền tảng đám mây Lumina Learning mang tính cách mạng, giúp khách hàng có thể truy cập được các giải pháp sáng tạo kỹ thuật số ở bất cứ đâu trên toàn thế giới.
Don't force the choice

Đừng ép buộc phải lựa chọn

Một trong những tính năng độc đáo của bảng câu hỏi Lumina Spark là nó đo cả hai đầu của mỗi thái cực. Trong khi đó, hầu hết các hướng dẫn Jungian đều đặt câu hỏi dạng như "Bạn thích đi dự tiệc hay ở nhà và đọc sách?" 'Lựa chọn bắt buộc' có nghĩa là học viên phải xác định hoặc mình là người hướng ngoại (người thích tiệc tùng) hoặc người hướng nội (người thích đọc sách). Hình thức "lựa chọn bắt buộc" này dẫn đến việc học viên lựa chọn câu trả lời không thể hiện chính mình.

Với Lumina Spark, học viên có sự lựa chọn thể hiện đúng sở thích cá nhân. Mỗi khái niệm từ hai đầu của cực được đánh giá bằng một câu hỏi riêng biệt. Như vậy, học viên có thể chọn họ thích đi dự tiệc và họ thích ở lại và đọc sách (hoặc không gì cả). Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng thang đo 5 điểm Likert nhằm cung cấp cho học viên nhiều phản hồi hơn để họ có thể bày tỏ chính xác quan điểm của mình.
All of your personality

Tính cách của bạn tại mỗi thời điểm

Khi làm việc với các tổ chức để giúp họ phát triển nhân lực, có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng rất hữu ích khi có thể phát triển và tích hợp cả hai đầu thái cực của chỉ số tâm lý. Ví dụ, Lumina Learning giúp các cá nhân thấy cách họ có thể kết hợp các kỹ năng con người với tinh thần quyết tâm nghiêm túc trong công việc.

Bằng cách đo 3 chân dung tính cách (Chân dung cốt lõi, Chân dung hàng ngày và Chân dung lúc Căng thẳng), Lumina Learning tạo ra một báo cáo thể hiện tất cả các phẩm chất tính cách của bạn mà không cần làm thêm bài kiểm tra tâm lý nào khác.

Thay vì đo một đầu thái cực chỉ số tâm lý lúc bình thường hàng ngày và đầu kia là lúc bạn căng thẳng (đo một phần phẩm chất của bạn, ở một mốc thời gian nào đó), thì Lumina Learning đo cả ba chân dung tính cách của bạn ở cả hai đầu thái cực chỉ số tâm lý (đo tất cả các phẩm chất tính cách của bạn, và vào mọi lúc).

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.

Comparing Jungian, Big5 & Lumina Factors

Jungian / 4 measures Thang đo 5/5 Lumina Spark / 10 thang đo
Hướng nội HOẶC Hướng ngoại / I hoặc E Hướng ngoại / E + đến E- Hướng ngoại E + / Hướng nội E-
Tình cảm (Cảm tính) HAY Lý trí (Lý tính) / F (Feeling) HAY T (Thinking) Đồng thuận / A + đến A- Tập trung vào con người A+ / Tập trung vào kết quả A-
Trực giác HOẶC Cảm giác / N hoặc S Sẵn sàng trải nghiệm / O+ đến O- Suy nghĩ toàn cảnh O+/ Thực tế O-
Đánh giá (Nguyên tắc) HAY Nhận thức (Linh hoạt) / J (Judging) hoặc P (Perceiving) Tận tâm / C + đến C- Mang tính nguyên tắc C + / Mang tính cảm hứng C-
Thường không đo được Sự nhạy cảm / N + đến N- Chỉ số rủi ro N + / Chỉ số phần thưởng N-

Học thuyết Jungian so với Lumina Spark

Cột bên trái thể hiện các học thuyết của Jungian đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua. Cột bên phải tương phản là mô hình Big5 (mô hình 5 tính cách lớn) và những khái niệm của Lumina Spark.
Học thuyết Jungian Lumina Spark / Nghiên cứu thực nghiệm mới nhất về mô hình tính cách Big5
Tổng cộng có bốn yếu tố có thể được sử dụng để xác định tính cách. Bốn yếu tố này là "hai cực", với mỗi cá nhân phải ở một bên cực, tức là một cá nhân chỉ có thể hoặc là người hướng nội hoặc là người hướng ngoại (nhưng không thể là cả hai). Tổng cộng có năm yếu tố cần thiết để xác định tính cách (không phải bốn). Năm yếu tố này không phải là "hai cực", mà trái lại tạo nên một sự phân phối "bình thường". Hơn nữa, trong nghiên cứu hiện đại hơn như "Lý thuyết kích hoạt đặc tính" của Tett cho thấy một người có thể có các đặc tính trái ngược trong các hoàn cảnh khác nhau, và bác bỏ sự quá đơn giản của việc rập khuôn. Lumina Spark giả định rằng một cá nhân có thể đồng thời là người hướng nội và hướng ngoại trong các tình huống khác nhau.
Mỗi yếu tố trong nhóm bốn yếu tố đều có hai thái cực.

Một người sẽ được phân vào một trong hai thái cực của tất cả bốn yếu tố. Đối với một số người, điều này rõ ràng và họ liên kết chặt chẽ với một thái cực. Tuy nhiên, đối với một số khác, điểm số của họ có thể gần với điểm giữa hơn và việc nhận định sẽ không được rõ ràng.

Tuy nhiên, bước tiếp theo, mỗi người có thể được định vị trong một ô trong ma trận 4 x 4 gồm 16 loại tính cách.
Trong năm yếu tố đều là yếu tố phụ mà Lumina Learning định nghĩa 'phẩm chất'. Cá nhân có thể chấm điểm theo thể liên tục trên bất kì yếu tố nào và khái niệm 'loại' như mô tả của Jung đơn giản là không thể chứng minh bằng thực nghiệm.

Bắt buộc đặt một yếu tố tùy ý vào ở giữa một yếu tố phân phối thông thường có hậu quả khôn lường làm hỏng độ tin cậy của bài kiểm tra/bài kiểm tra lại của mười sáu loại. Nói một cách đơn giản, thật không hay về mặt tâm lý khi chỉ trả lời một câu hỏi khác nhau trong bảng câu hỏi và sau đó sửa câu hỏi đó thành loại câu hỏi khác.
Trong bốn chức năng - cảm giác, trực giác, suy nghĩ và cảm nghĩ - một chức năng 'chiếm ưu thế' không được xác định bởi điểm số cao nhất trong bốn chức năng, mà thay vào đó là một phép tính dựa trên yếu tố đánh giá và nhận thức bổ sung.

Hơn nữa, yếu tố đánh giá và nhận thức quyết định thứ tự của tám chức năng về thái độ Jungian của cá nhân (tuy nhiên thứ tự này có ít sự hỗ trợ theo kinh nghiệm).
Để xác định cường độ tương đối của năm yếu tố mà không cần tính toán dựa trên các điểm đánh giá và nhận thức. Thay vào đó, cách tiếp cận đơn giản hơn cho thấy mức độ ưu tiên của một cá nhân đối với một yếu tố được xác định bởi điểm số đó cao hay không.

Hơn nữa, thay vì đưa ra các giả định không được hỗ trợ về thứ tự sử dụng các phẩm chất khác nhau, cường độ của từng yếu tố Lumina Spark trong mỗi chân dung được đo trực tiếp và chuẩn hóa mà không cần bất kỳ giả định phức tạp nào.
moodys analytics logo
Trong các công cụ đánh giá tính cách khác nói chung thường có sự lựa chọn nhị phân giữa các khía cạnh khác nhau. Điều tôi thích về Lumina Learning là nó nói về tính hai mặt của đàn ông - hay phụ nữ. Nó rất dễ sử dụng, nó rất dễ hiểu và nó mang lại cho mọi người trong tổ chức một ngôn ngữ chung. Nó là một công cụ thật hiệu quả bởi vì nhờ nó bạn có thể kết nối và giao tiếp hiệu quả hơn.

Ted Huang

Nhà chiến lược sản phẩm, Moody's Analytics