Lumina Sales

Lumina Sales cho phép bạn phát triển con người một cách khoa học và tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Hiểu rõ làm thế nào mà phẩm chất tính cách của bạn hỗ trợ quy trình bán hàng và giảm những tiêu cực khi bạn quá căng thẳng, bạn sẽ đạt được doanh số cao hơn. Tập trung xây dựng các mối quan hệ là bạn đang đầu tư tốt nhất để mang lại lợi nhuận kinh doanh.
lumina learning lumina sales team at work

Để làm gì?

Cho dù bạn là người quản lý kinh doanh trực tiếp hay là giám đốc kinh doanh, là chuyên gia kỹ thuật hoặc nhân viên tư vấn bán hàng, lãnh đạo một nhóm kinh doanh lớn phức tạp hoặc một nhóm bán hàng nhỏ nội bộ, Lumina Sales cũng có ứng dụng cho bạn.

Chân dung Lumina Sales đánh giá phẩm chất cá nhân của một người sẽ ảnh hưởng đến cách họ hành động ở mỗi giai đoạn của chu kỳ bán hàng. Nó trả lời câu hỏi "Tôi đang ở đâu trong quy trình bán hàng và khách hàng của tôi ở đâu trong quy trình mua hàng của họ?"
Lumina learning lumina sales gives professionals negotiation skills

Lumina Sales trang bị cho người kinh doanh kỹ năng tiếp cận đàm phán một cách tự nhiên bằng cách đưa cách nhìn nhận dựa trên mối quan hệ vào quy trình bán hàng và thúc đẩy doanh số. Điều này cho thấy việc trở nên khác biệt sẽ tạo nên sự khác biệt trong quy trình bán hàng.

lumina learning lumina sales professionals to continually evaluate and improve while they perform

Lumina Sales giúp người làm công việc kinh doanh liên tục đánh giá và cải thiện năng lực bản thân. Nhờ đó họ biết cách điều chỉnh phương pháp tiếp cận và giữ liên hệ tôn trọng với khách hàng cũng như các ưu tiên của họ. Các nhà lãnh đạo kinh doanh từ nay sẽ có một ngôn ngữ chung để huấn luyện và phát triển đội nhóm.

Phù hợp với nhu cầu của khách hàng và loại bỏ cái tôi trong quy trình bán hàng

Tạo ra sự tự nhận thức về sự ảnh hưởng của tính cách đến kết quả kinh doanh

Xây dựng năng lực cho đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và bán hàng có chiến thuật

Đưa ra khung chương trình cho ban giám đốc kinh doanh để họ có thể truyền cảm hứng và cải thiện hiệu suất

Lợi ích là gì?

Lumina Sales mang đến cho người kinh doanh sự tự nhận thức. Sở thích của tôi là gì? Đâu là điểm mạnh và điểm yếu của tôi? Tôi làm gì quá mức và tôi không làm đủ điều gì? Nó giúp đảm bảo rằng ngày mà họ đạt kết quả tốt nhất trong bán hàng là ngày vẫn ở phía trước.
lumina learning sales salesman on phone at work development
1.
Tạo ra sự tự nhận thức về ảnh hưởng của tính cách đến kết quả kinh doanh
2.
Hiểu rõ hơn về cách đáp ứng các mục tiêu, thách thức và nhu cầu kinh doanh của khách hàng
3.
Tạo ra ngôn ngữ chung cho lãnh đạo kinh doanh trở thành huấn luyện viên nhóm năng động
4.
Phương pháp thương lượng tự tin, tự nhiên và hợp tác

Các đặc điểm chính

Xây dựng sự hòa hợp

Tạo ra sự thấu hiểu

Cải thiện kỹ năng đàm phán

Bán được nhiều sản phẩm hơn

gavin presman logo
Lumina Sales là một công cụ tuyệt vời để đội ngũ kinh doanh của bạn hiểu sâu hơn về những điểm mạnh và lĩnh vực cần phát triển. Nó giúp nhân viên kinh doanh kết nối hiệu quả hơn với khách hàng - và chốt được nhiều đơn hàng hơn!

Gavin Presman

Tác giả quyển sách bán chạy nhất "Đàm phán - Cách thỏa thuận mang lại cho mọi người nhiều hơn" và "Cách bán hàng hoàn toàn tự tin"

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning