Nhóm

Đội ngũ đã tạo nên Lumina Learning như ngày nay là những người tài năng và đam mê trong công việc họ làm.

Local Experts in

Dr Stewart Desson

Lumina Learning

Stewart Desson

Lumina Learning

Nicole Sorrell

Lumina Learning Partner

Nicole Sorrell

Lumina Learning Partner

Barb Wood

Strategic Alliance

Janice Parviainen

Lumina Learning Partner

Stewart Desson

Management Spark

Strategic Alliance

Bram Janssens

Strategic Alliance

Rebecca Bales

Lumina Learning Partner

Rebecca Bales

Lumina Learning Partner

Janice Parviainen

Lumina Learning Partner

Rebecca Bales

Lumina Learning Partner

Janice Parviainen

Lumina Learning Partner

Rebecca Bales

Lumina Learning Partner

Antonio Romero

Lumina Learning Strategic Alliance

Yimin Wang

Lumina Learning Partner

Yimin Wang

Lumina Learning Partner

Marcela Ružková

Lumina Learning Partner

Marcela Ružková

Lumina Learning Partner

Gitte Wahlstrom

Lumina Learning Partner

Gitte Wahlstrom

Lumina Learning Partner

Gita Meldere

Lumina Learning Partner

Gita Meldere

Lumina Learning Partner

Daniel Bannenberg

Lumina Learning Partner

Daniel Bannenberg

Lumina Learning Partner

Bram Janssens

Lumina Learning Strategic Alliance

Ingrid Wouda Kuipers

Lumina Learning Strategic Alliance

Dr. Elke Brenstein

Lumina Learning Strategic Alliance

Mathis Martin

Lumina Learning Strategic Alliance

Ingrid Wouda Kuipers

Lumina Learning Strategic Alliance

Dr. Elke Brenstein

Lumina Learning Strategic Alliance

Mathis Martin

Lumina Learning Strategic Alliance

Joy Maitland

Lumina Learning Strategic Alliance

Atiya Sheikh

Lumina Learning Strategic Alliance

Christina Nikolopoulou

Lumina Learning Partner

Christina Nikolopoulou

Lumina Learning Partner

Lumina Learning Global

Laszlo Kaczur

Lumina Learning Partner

Laszlo Kaczur

Lumina Learning Partner

Rahul Baswani

Lumina Learning Partner

Rahul Baswani

Lumina Learning Partner

Ayleen Wisudha

Lumina Learning Partner

Ayleen Wisudha

Lumina Learning Partner

Dr Stewart Desson

Lumina Learning Partner

Dr Stewart Desson

Lumina Learning Partner

Saul Kaplan & Michal Kaplan

Lumina Learning Partner

Nicole Sorrell

Lumina Learning Partner

Saul Kaplan

Lumina Learning Partner

Michal Kaplan

Lumina Learning Partner

Nicole Sorrell

Lumina Learning Partner

Mireille W. Handover & Elizabeth Handover

Lumina Learning Partner

Mireille W. Handover

Lumina Learning Partner

Elizabeth Handover

Lumina Learning Partner

ICCL

Lumina Learning Strategic Alliance

Joy Maitland

Lumina Learning Strategic Alliance

Atiya Sheikh

Lumina Learning Strategic Alliance

Joy Maitland

Lumina Learning Strategic Alliance

Atiya Sheikh

Lumina Learning Strategic Alliance

Gita Meldere

Lumina Learning Partner

Gita Meldere

Lumina Learning Partner

Gita Meldere

Lumina Learning Partner

Gita Meldere

Lumina Learning Partner

Bram Janssens

Lumina Learning Strategic Alliance

Bram Janssens

Lumina Learning Strategic Alliance

Radiant Vista

Strategic Alliance

Radiant Vista

Strategic Alliance

Ernesto Oscar Cabas Mich

Lumina Learning Partner

Salvador Elizaga

Lumina Learning Strategic Alliance

Ernesto Oscar Cabas Mich

Lumina Learning Partner

Salvador Elizaga

Lumina Learning Strategic Alliance

Theo ten Hagen

Lumina Learning Partner

Theo ten Hagen & Karolien Klerkx

Lumina Learning Partner

Stewart Desson

Joy Maitland

Lumina Learning Strategic Alliance

Atiya Sheikh

Lumina Learning Strategic Alliance

Joy Maitland

Lumina Learning Strategic Alliance

Atiya Sheikh

Lumina Learning Strategic Alliance

Jarosław Zamroch

Lumina Learning Partner

Kalkstein

Lumina Learning Strategic Alliance

Helder Simoes

Lumina Learning Strategic Alliance

Helder Simoes

Lumina Learning Strategic Alliance

Dr Stewart Desson

Lumina Learning

Marcela Ružková

Lumina Learning Partner

Marcela Ružková

Lumina Learning Partner

Heroes Group

Lumina Learning Strategic Alliance

Heroes Group

Lumina Learning Strategic Alliance

Michele Guarini

Lumina Learning Partner

Xavier Chen

Lumina Learning Partner

Paulina Wu

Lumina Learning Partner

Xavier Chen

Lumina Learning Partner

Paulina Wu

Lumina Learning Partner

Joy Maitland

Lumina Learning Strategic Alliance

Atiya Sheikh

Lumina Learning Strategic Alliance

Joy Maitland

Lumina Learning Strategic Alliance

Atiya Sheikh

Lumina Learning Strategic Alliance

Joy Maitland

Lumina Learning Strategic Alliance

Atiya Sheikh

Lumina Learning Strategic Alliance

Joy Maitland

Lumina Learning Strategic Alliance

Atiya Sheikh

Lumina Learning Strategic Alliance

Anne Marie Dancy & Stewart Desson

Lumina Learning Partner

Nicole Sorrell

Lumina Learning Partner

Steven Fine

Lumina Learning Strategic Alliance

Gavin Presman

Lumina Learning Strategic Alliance

Rebecca Bales

Lumina Learning Partner

Sarah Tennyson

Lumina Learning Strategic Alliance

Janice Parviainen

Lumina Learning Partner

Rebecca Bales

Lumina Learning Partner

Sarah Tennyson

Lumina Learning Strategic Alliance

Janice Parviainen

Lumina Learning Partner

Cat-Thao Nguyen

Lumina Learning Partner

Cat-Thao Nguyen

Strategic Alliance

Ban Giám Đốc

Dr Stewart Desson

Lumina Learning Global CEO

Nicole Sorrell

Lumina Learning Global Director

Deborah Tobin-Desson

Lumina Learning Global Director

Global Team

Andrew Jones

Global Faculty UK

Andrew Thomson-Chittenden

Lumina Learning Global Commercial

Anna Coveney

Lumina Learning Global Business Delivery

Anne Marie Dancy

Lumina Learning UK Commercial

Carl Pierce

Lumina Learning Global Product Development

Chris Pim

Lumina Learning Global Product Development

Dan Desson

Lumina Learning Global Marketing

Dan Seale

Lumina Learning Global Commercial

Danial Ahmed

Lumina Learning Global Commercial

Deborah Tobin-Desson

Lumina Learning Global Director

Dolores Kelly

Lumina Learning Global Legal and Compliance

Domoina Rakotovao

Lumina Learning Global Business Delivery

Dr Stewart Desson

Lumina Learning Global CEO

Ezgi Cetinkaya

Lumina Learning Global Product Development

Fathimath Ameera

Lumina Learning Global System Development

Fenitra Rambolamanana

Lumina Learning Global Business Delivery

Gavin Howden

Lumina Learning Global System Development

Georgiy Tenev

Lumina Learning Global System Development

Hamintsoa Rabezanahary

Lumina Learning Global Business Delivery

Ivona Yordanova

Lumina Learning Global Commercial

James Nightingale

Lumina Learning Global System Development

Jane Armytage

Lumina Learning Global Business Delivery and Marketing

Jeannie Horsfield

Global Faculty UK

Jeyson Rakotoarisoa

Lumina Learning Global Business Delivery

Jo Musialek

Lumina Learning Global, Executive Assistant to the CEO

Jo Rabezanahary

Lumina Learning Global Business Delivery

Jonathan Cannon

Lumina Learning Global Product Development

Josh Swabey

Lumina Learning Global Design

Julie Ensor

Lumina Learning Global Product Development

Kerry Lewis

Lumina Learning Global Commercial

Laura Pollock

Lumina Learning UK Commercial

Lauren Hubbard

Lumina Learning Global Community Support

Madhavi Gonuguntla

Lumina Learning Global System Development

Magdalena Kordalewska

Lumina Learning Global Finance

Meenakshi Venkatesh

Lumina Learning Global Marketing

Melody Okunuga

Lumina Learning Global System Development

Mireille Watanabe Handover

Lumina Learning Japan

Mohammed Kamal R

Lumina Learning Global System Development

Naveen Thomas

Lumina Learning Global System Development

Nicole Sorrell

Lumina Learning Global Director

Ollie Desson

Lumina Learning Global Finance

Pratikto Ariestyadi

Lumina Learning Global System Development

Pratima Kavi

Lumina Learning Global Business Delivery

Rachel Povey

Lumina Learning Global Business Delivery

Ross Woolfenden

Lumina Learning Global System Development

Saheed Ibukunle

Lumina Learning Global System Development

Saskia Bassano

Lumina Learning Global Marketing

Steven Burrows

Lumina Learning Global System Development

Suzanne Lawrence

Lumina Learning Global Finance

Tal Sayegh

Lumina Learning Global Community Support

Tom Desson

Lumina Learning Global Legal and Compliance

Victoria Green-Armytage

Yaxu Pun

Lumina Learning Global IT

Our International Team

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
"Đừng dán nhãn bất kỳ ai, đừng đặt giới hạn lên bất kỳ ai, hãy nhìn nhận mỗi cá nhân như là chính họ. Hãy cổ vũ mọi người chấp nhận những mâu thuẫn, những phẩm chất trái ngược và khác biệt bên trong họ."

Dr Stewart Desson

Giám đốc điều hành & Nhà sáng lập của Lumina Learning

Đọc bài phỏng vấn
athena professional logo
Có một cảm giác gia đình thân thiết trong cộng đồng Lumina Learning. Và điều đó thực sự đến từ những người lãnh đạo, từ Stewart Desson và nhóm cộng sự - từ giá trị và cam kết của họ không chỉ đối với sản phẩm, mà còn đối với người dùng sản phẩm.

Nicola Jones

Giám đốc, Athena Professional