Lumina Emotion

Lựa chọn cách phản ứng lại tình huống là một khả năng thú vị mà Lumina Emotion mang lại. Các doanh nghiệp cũng báo cáo về khả năng cải thiện trí tuệ cảm xúc, khả năng thích ứng và phục hồi của nhân viên.

Để làm gì?

Lumina Emotion dạy chúng ta cách quản lý các phẩm chất tính cách của mình hiệu quả để phù hợp với ngữ cảnh thay đổi, bất kể phẩm chất tự nhiên của chúng ta là gì.

Lumina Emotion được tạo ra bởi các nhà tâm lý học là Tiến sĩ Stewart Desson và Thạc sĩ Julie Ensor, và được phát triển từ các nghiên cứu tiến sĩ của Ông Desson.
lumina emotion uses the big 5 psychometrics 5 individuals waiting at work

Lumina Emotion sử dụng mô hình tính cách Big5 để chứng minh rằng phẩm chất tính cách thực sự làm nền tảng cho phần lớn các năng lực cảm xúc truyền thống. Lumina Emotion có một cái nhìn toàn diện và cân bằng, nhận ra rằng tất cả các đặc điểm có thể hữu ích và hiệu quả theo cách riêng của nó. Ví dụ, cả hướng nội và hướng ngoại đều có thể đóng góp cho trí tuệ cảm xúc trong các bối cảnh khác nhau, trong khi nhiều mô hình truyền thống khuyến nghị rằng hướng ngoại quan trọng hơn.

Lumina Emotion tiết lộ về ba loại chân dung cảm xúc - Cốt lõi, Bình thường hàng ngày và lúc Căng thẳng - và cách mà những đặc điểm xã hội mong muốn thường được xem là chìa khóa của trí tuệ cảm xúc, khi mà chúng ta dùng quá mức có thể trở nên tiêu cực. Tương tự, nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng cho thấy những đặc điểm bị đánh giá thấp mà các mô hình EQ truyền thống thường không xem là yếu tố điều khiển trí tuệ cảm xúc, trên thực tế, có thể trở thành nguồn sức mạnh cảm xúc. Phương pháp sáng tạo của Lumina Emotion hoàn toàn tương thích với Lumina Spark, cả hai có thể được dùng riêng hoặc kết hợp chung đều được.

Khám phá và tinh chỉnh

Phong cảnh cảm xúc của bạn

Chọn hành động của bạn

Quản lý câu trả lời của bạn

Tăng cường hợp tác

Giảm xung đột

Phát triển một tổ chức trí tuệ cảm xúc

Lợi ích là gì?

Các nhà lãnh đạo chuyên môn hiện nay xem trí tuệ cảm xúc là một trong 10 năng lực hàng đầu cần thiết để thành công. Lumina Emotion tập trung vào sự nhanh trí, tính thích nghi cao và quản lý cảm xúc hàng ngày để hướng dẫn suy nghĩ hiệu quả và hành động ý nghĩa.
1.
Nhận biết và hiểu rõ cảm xúc của bạn
2.
Điều chỉnh hành vi của bạn và phản hồi phù hợp
3.
Hiểu giá trị của các phản ứng cảm xúc khác nhau
4.
Điều chỉnh hành vi của bạn theo mục tiêu và giá trị doanh nghiệp

Các đặc điểm chính

Hiểu chỉ số cảm xúc của bạn

Xác định chỉ số cảm xúc của người khác

Quản lý cảm xúc, phản hồi có chủ đích

Hoàn toàn tương thích với Lumina Spark

Thực sự hữu ích cho tôi để học cách sử dụng cảm xúc nhiều hơn và hiểu rõ hơn những người có cảm xúc dẫn dắt họ.

Havas Group

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning