Chuyên gia Lumina Learning tại Việt Nam

Sự kiện sắp tới - Vietnam
Filter by product
All
Lumina Spark
Lumina Emotion
Lumina Select
Lumina Leader
Lumina Team
Lumina Sales
Other
Virtual Events
Marketing Events
Name Sites Dates Dates and Title

Ứng dụng Lumina Learning Splash

Ứng dụng tương tác của chúng tôi giúp hiểu rõ cá tính của bạn và ứng dụng nó vào cuộc sống. Bạn cũng có thể so sánh và đối chiếu kết quả với đồng nghiệp.
LUMINA
LUMINA
Kết quả thật đáng kinh ngạc: hôm nay chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu, tính cách và nguyện vọng cộng đồng sinh viên của mình. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng về cả mô hình đánh giá và dịch vụ chất lượng cao của Lumina Learning.

Juan Manuel Ramírez

Giám đốc Marketing, Đại học EBC, Mexico

Ý tưởng lớn

Lumina Spark

NHS logo

Lixil logo

havas logo

European Investment Fund

Adidas Group

EBC University Mexico