For organisations

Nhu cầu của các tổ chức để đáp ứng với tình hình thế giới ngày càng thay đổi đang gia tăng. Bằng cách đặt yếu tố con người lên hàng đầu, bạn có thể chuyển hoá những thay đổi trong tổ chức thành một trải nghiệm trao quyền cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao Adidas, Brother và những người khác sử dụng giải pháp của chúng tôi để chuyển đổi tổ chức của họ, bằng cách phát triển nguồn nhân lực của họ.
Lumina Learning solutions for organizations
Lumina Learning solutions for organizations

Giải pháp của chúng tôi giúp các tổ chức

Phát triển một nền văn hóa ưu việt nơi nhân viên được truyền cảm hứng thực hiện các cam kết phát triển cá nhân. Thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa các bên liên quan và tăng cường giao tiếp trong toàn bộ doanh nghiệp. Điều này cho phép doanh nghiệp:

• Tăng cường năng lực kinh doanh và doanh thu
• Kiến tạo các nhà lãnh đạo được trao quyền và làm việc hiệu quả
• Giải phóng tiềm năng của mọi người thông qua các hoạt động huấn luyện và phát triển
• Giảm thiểu tuyển dụng sai lầm tốn kém và tối ưu hóa quá trình tuyển dụng

Thiết kế nơi làm việc tốt nhất

Các giải pháp của Lumina Learning xem nhân viên là yếu tố "human beings/làm người", chứ không phải "human doings/người làm". Phương pháp nhân văn của chúng tôi xem trọng tính toàn diện của nhân viên, tránh gắn nhãn và định kiến lên họ. Các giải pháp này giúp mọi người hiểu thực sự về bản thân cũng như người khác, giúp các tổ chức tạo ra sự thay đổi thực sự thông qua đối thoại có ý nghĩa.

• Giúp nhân viên hòa nhập nhanh và và làm việc hiệu suất cao
• Giúp mỗi cá nhân và đội nhóm hiểu rõ bản thân và đóng góp của họ cho các mục tiêu chung của tổ chức
• Cải thiện tinh thần, sự hài lòng và gắn kết mọi người
Creating the best work places

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
rcl foods logo
Làm việc trong ngành nhiều năm, tôi thấy phương pháp Lumina Learning rất mới mẻ, sáng tạo và toàn diện. Nó đang trở thành một ngôn ngữ chung, giúp chúng tôi gắn kết văn hóa "Our Way" của RCL FOODS với nhau. Tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với Lumina Learning!

Charmaine Boshoff

Chuyên viên Học tập & Phát triển theo Nhóm, RCL FOODS

Case Studies - 18/10/2021
Leading in a Crisis
Lumina Leader Leadership Development

The APAC Leadership community identified the need to be trained on aspects of Leading in a Crisis uses Leader 360 for self-assessment.

Case Studies - 13/08/2021
Creating Successful leadership transitions for Exeltis
Lumina Spark Lumina Select Leadership Development

Exeltis – Creating Successful leadership transitions – A case study discussing about the leadership journey program.

Case Studies - 05/02/2019
Havas Group
Lumina Spark Lumina Emotion Lumina Leader Leadership Development Talent Management And Selection

Havas has worked with Lumina Learning to enhance their global talent development programmes in both programme design and execution.

Case Studies - 27/11/2018
Tesco
Lumina Spark Lumina Team Individual Development Team Development

Developing high performing teams at Tesco. Lumina Learning worked with Tesco to develop a Lumina Team programme.

Case Studies - 15/12/2017
LIXIL Corporation, Japan
Lumina Spark Lumina Leader Leadership Development Team Development

Team-building and leadership, and culture-change programmes with Lumina Spark and Lumina Leader at Lixil, Japan.

Case Studies - 28/11/2017
Johanniter Unfallhilfe
Lumina Spark Lumina Sales Inclusivity And Diversity (D&I) Individual Development Influence And Sales

Johanniter Unfallhilfe adopts Lumina Learning frameworks to help the organisation embed the culture of diversity in the workplace.