Dành cho Nhóm

Chúng tôi giúp gắn kết mọi người lại với nhau bằng cách giảm các rào cản và kết nối với nhau chân thành hơn. Mô hình sáng tạo của chúng tôi giúp mọi người dễ hiểu nhau và thông cảm với quan điểm khác biệt của nhau. Bằng cách đó, chúng tôi thúc đẩy những gì thật sự quan trọng mang lại hiệu quả cho nhóm:

• Tận tâm thực hiện tầm nhìn chung

• Quyết tâm tập trung vào quá trình hợp tác
Lumina Learning solutions for teams
team image highlight showing team at work

Nhận ra những thách thức nhóm

Chúng ta làm việc với sự tập trung cao nhất. Nhưng thường thì thời hạn công việc và áp lực khi làm việc với những tính cách khác nhau có thể thách thức chúng ta. Tất cả điều đó cùng với xu hướng nơi làm việc hiện nay là trực tuyến, làm việc từ xa và ít tương tác trực tiếp hơn, giúp nâng cao giá trị các giải pháp nhóm của Lumina Learning.
Principles of team solutions

Nguyên tắc giải pháp nhóm

Các giải pháp của Lumina Learning thể hiện trực quan về tính cách của các thành viên trong nhóm, năng lực của họ và cách họ ảnh hưởng nhau. Với kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng đọc nhanh, chúng tôi giúp họ thấu hiểu và hợp tác tốt hơn. Khi nhóm gắn kết hơn, xung đột sẽ trở thành cơ hội cho đối thoại cởi mở sáng tạo và mang tính xây dựng. Do đó, các đội nhóm trở nên có trách nhiệm và hỗ trợ nhau hơn, tôn trọng sự khác biệt của nhau và cùng nhau tạo ra thành công.
Where we assist clients

Các vấn đề điển hình chúng tôi giúp khách hàng giải quyết là gì?

• Chính trị và xung đột nội bộ trở nên gay gắt
• Phá vỡ các mối quan hệ và khách hàng
• Hiệu suất thấp ở cấp độ cá nhân hoặc nhóm
• Thiếu sự gắn kết và hợp tác nhóm
• Giao tiếp giữa các nhóm kém
• Xung đột văn hóa giữa các nhóm với nhau
• Thử thách khi mới hòa nhập nhóm
• Các nhóm được lãnh đạo bởi người có chỉ số cảm xúc thấp
• Thiếu sự đa dạng nhóm
Benefits of Lumina Learning for teams

Lợi ích của Lumina Learning cho giải pháp nhóm

• Tăng tính năng động cho nhóm
• Phá vỡ cái tôi giữa các phòng ban, tạo ra tinh thần đồng đội cao
• Cải tiến qui trình nhanh hơn từ hình thành, chất vấn, chuẩn hóa, và thi hành
• Sự gắn kết nhóm cao hơn
• Tăng cường sự gắn kết giữa các cá nhân và tập thể với nhau
• Kết nối văn hóa nhóm với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị

Tìm hiểu tất cả các sản phẩm của Lumina Learning

Tìm hiểu mạng lưới toàn cầu của chúng tôi

Lumina Learning là mạng lưới toàn cầu các chuyên gia và người đào tạo chuyên nghiệp hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
lixil logo
Bằng cách tham khảo các đặc điểm tính cách trong giao tiếp một cách tích cực hơn, các thành viên trong nhóm hiểu hơn về cách nói chuyện và làm việc của nhau và cố gắng xây dựng quan hệ hòa hợp và tốt đẹp hơn với nhau.

LIXIL Japan

Case Studies - 18/10/2021
Leading in a Crisis
Lumina Leader Leadership Development

The APAC Leadership community identified the need to be trained on aspects of Leading in a Crisis uses Leader 360 for self-assessment.

Case Studies - 13/08/2021
Creating Successful leadership transitions for Exeltis
Lumina Spark Lumina Select Leadership Development

Exeltis – Creating Successful leadership transitions – A case study discussing about the leadership journey program.

Case Studies - 05/02/2019
Havas Group
Lumina Spark Lumina Emotion Lumina Leader Leadership Development Talent Management And Selection

Havas has worked with Lumina Learning to enhance their global talent development programmes in both programme design and execution.

Case Studies - 27/11/2018
Tesco
Lumina Spark Lumina Team Individual Development Team Development

Developing high performing teams at Tesco. Lumina Learning worked with Tesco to develop a Lumina Team programme.

Case Studies - 15/12/2017
LIXIL Corporation, Japan
Lumina Spark Lumina Leader Leadership Development Team Development

Team-building and leadership, and culture-change programmes with Lumina Spark and Lumina Leader at Lixil, Japan.

Case Studies - 28/11/2017
Johanniter Unfallhilfe
Lumina Spark Lumina Sales Inclusivity And Diversity (D&I) Individual Development Influence And Sales

Johanniter Unfallhilfe adopts Lumina Learning frameworks to help the organisation embed the culture of diversity in the workplace.